Değerlerimiz
22 Ocak 2022

DEĞERLERİMİZ

 

Hasta, Çalışan Memnuniyeti ve Güvenliği,

Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmet bilinci,

Koruyucu ve önleyici tedaviyi ön planda tutmak,

Sorumluluk ve hesap verilebilirlik,

Toplumsal duyarlılık,

İnsan Odaklılık,

Kültürel ve manevi değerlere saygı,

Etik değerlere bağlılık,

Çevresel bilinç,

Şeffaflık,

Liyakat,

Hizmette Kalite,

Yenilikçilik,