Komiteler
03 Ocak 2018

KOMİTE – KURUL -KOMİSYONLAR   

1-Hasta Güvenliği Komitesi                                     
2-Çalışan Güvenliği Komitesi                                  
3-Eğitim Komitesi                                                     
4-Tesis Güvenliği Komitesi                                      
5-Enfeksiyon Kontrol Komitesi                                
6- Radyasyon Güvenliği Komitesi                            
7- İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu                            
8-Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Talep Değ Kom.
9-Arşiv Ayıklama ve İmha Komisyonu                     
10- Engelli Erişebilirlik Değ. Komisyonu