Dış Kaynaklı Dökümanların Güncelliğinin Sağlanması Ekibi
02 Şubat 2022

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMANLARIN GÜNCELLİĞİNİN SAĞLANMASI EKİBİ.pdf

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMANLARIN GÜNCELLİĞİNİN SAĞLANMASI EKİBİ (18.09.2019)

Sağlıkta Kalite Standartları gereği, merkezimizde dış kaynaklı dokümanların (kanun, yönetmelik, genelge vb.) güncelliğinin sağlanabilmesi için birim sorumluları ve bölüm kalite sorumluları tarafından değişiklik ile ilgili gelen yazılarda Kalite Yönetim Birimine bilgi verilmesi amacıyla kurulmuştur.

Enf. Kont. Ön./Atık Yön./ Ste.(kirli alan)Böl. Kal. Sor.

Aygül ÖZDEMİR

Sterilizasyon Hizm. Sorumlusu

Yeşim YARDIMCI

Poliklinik Hizm. Bölüm Kalite Sor.

Dt. Burhan KONAKÇI

Protez Lab. Böl. Kal. Sor.

Hatice GÖKCÜ

Radyasyon Güv. Böl. Kal. Sor.

Derya KAYA AK

İş Sağlığı Güvenliği Birim Sor.

Zehra AKIN

Tesis Yön. Böl. Kal Sor.

Sedat KARATAŞ

Stok Yön. Böl. Kal. Sor.

Ebru BEDİ

Bilgi Yön. Böl. Kal. Sor.

Ahmet Burak AYKANAT

Eğitim Hizm sor.

Aygül ÖZDEMİR

Acil Durum ve Afet Yön. Böl. Kal. Sor.

Zehra AKIN

Mutfak Hiz. Böl. Kal. Sor.

Aygül ÖZDEMİR

Personel Sicil Birimi/Arşiv Birim Sor.

Recep ŞENEL

Personel Sicil Birimi

Eda DUMAN

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Ebru BEDİ

Taşınır Kayıt Yetkilisi (Biyomedikal)

İnanç İŞÇİ

Maaş Birimi

Büşra TARDU

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Gülcihan UŞAKLI

Satın Alma Birimi

Gonca ÇEŞMEBAŞI

Gider Tahakkuk

Emre BAŞKALE

Vezne

Belkız AYDIN