Acil Diş Kliniği
20 Temmuz 2022

ACİL DİŞ-NÖBET

  • Merkezimizde gündüz  08.30-17:00 saatleri arasında  acil diş hizmeti verilmektedir.
  • Mesai saatleri içerisinde acil diş hizmeti için başvuran hastalara kayıt personeli tarafından hasta kaydı yapılır ve nöbetçi hekime yönlendirilir. Nöbet esnasında yapılan tüm işlemler otomasyona kayıt edilir.
  • Hastaların acil kapsamına girecek bir müracaat sebebi varsa hastanın başvuru sebebini gidermeye yönelik öncelikli muayene,  reçete ve acil tedavi işlemleri başlatılır.
  • Nöbet hizmetleri, çalışma usul ve esasları Yataklı Tedavi Kuruluşları İşletme Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı iş kanunu ve özel güvenlik hizmetlerinin uygulanmasına dair yönetmelikte belirtilmiştir.