T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Topçular Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

İlaç ve Tıbbi Sarf Yönetim Ekibi


İLAÇ VE TIBBİ SARF YÖNETİM EKİBİ (17.09.2019)

Sağlıkta Hizmet Kalite Standartlarının sağlanmasına yönelik kurumda ilacın dahil olduğu tüm süreçlerde etkin yönetimi sağlamak, hasta ve çalışana yönelik riskleri en aza indirmek amacıyla kurulmuştur.

Başhekim

Dt. Arif ÇİLİNGİR

İdari ve Mali İşler Müdürü

Mehmet GÜLŞEN

Uzman Diş Hekimi

Uzm. Dt. Berna TAT

Farmakovijilans Sorumlusu

Dt. Rahime ORAKÇI

Akılcı İlaç Kullanımı Temsilcisi

Dt. Burhan KONAKÇI

Materyovijilans Sorumlusu

Ebru BEDİ

Diş Klinik Yardımcısı

Kübra TOPER

Sterilizasyon ve Kat Sorumlu Hemşiresi

Hasibe KAPSIZ

Enfeksiyon Kont. Ve Önl. Sor.

Aygül ÖZDEMİR