T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Topçular Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

İlaç Ve Tıbbi Sarf Malzeme İmha Komisyonu


İdari ve Mali İşler Müdürü

Mehmet GÜLŞEN

Farmakovijilans Sorumlusu

Dt. Rahime ORAKÇI

Akılcı İlaç Kullanımı Temsilcisi

Dt. Neslihan EMİR