T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Topçular Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Bilgi Edinme


  Sayın İlgililer ;

 

     4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Uyarınca Bakanlığımız Bilgi Edinme Birimine müracaat ederek bilgi ve belge talebinde bulunan ve bu taleplerini elektronik posta yoluyla cevap almak isteyen başvuru sahiplerinin mynet adreslerine gönderilen bilgi ve belgelerin iletilemediği tespit edilmemiş olup başvurularına elektronik cevap verilmesin talep eden başvuru sahiplerinin sağlıklı bilgi alabilmeleri açısından mynet harici e-posta adresi bildirmeleri önemle rica olunur.

 

     Ayrıca bakanlığımız personeli olup Bilgi Edinme kanunu uyarınca bilgi ve belge talebinde bulunanların başvuru formuna kurum sicil nosunu eklemeleri gerekmektedir.

  • Fax İle Yapılacak Başvurular:(0 212 )417 42 68
  • Posta veya Bizzat Yapılacak Başvurular :Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:167 Bayrampaşa/İSTANBUL
  • E-Posta İle Yapılacak Başvurular : adsm.topcular@gmail.com4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Hakkında Alınan Onay ve Ekleri

Maliye Bakanlığı Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği(Sıra No: 1) 


NOT: Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.
 

Bilgi Edinme Başvurusu Formları:

a-) Gerçek Kişiler İçin  

b-) Tüzel Kişiler İçin     word-icon.gif